Aquests darrers anys una part de la nostra feina l’hem centrat en portar el seguiment de la plaga del morrut de les palmeres, tant en empreses, particulars i ajuntaments on ja portem el manteniment, com de manera única i puntual.

Fem els tractaments i entreguem la fulla de registre a cada client tal i com estipula la normativa.